september 22, 2015

Kindertolk

Kinderen zetten zich actief in voor het levensgeluk van opvoeders. Ze doen dit net zo intens als ouders dat doen voor hun kinderen. Ze laten zien wat ouders nodig hebben door hun gedrag, spel, leerontwikkeling of klachten.

Om de verhalen over kinderen beter te kunnen begrijpen, maakt Vitapuur gebruik van de methode van PresentChild®.

Door de verhalen over de uiting van het kind te vertalen, leren ouders de boodschap van hun kind te begrijpen. Zo komt er inzicht in de blinde vlek van opvoeders. Dat raakt en brengt verandering. De stappen die de opvoeder neemt, hebben dan een positief effect op het leven van hun kind.

Kindertolk kan kinderen en ouders onder andere helpen bij concentratieproblemen, perikelen met peuters en pubers, driftbuien en
groeiproblemen.

Stuur een bericht op de contactpagina om meer informatie over Kindertolk te ontvangen.